Контакти

Поштова адреса:
Сумський державний університет,
Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Телефон: +38-0542-665-104
Факс: +38-0542-665-114

За всіма питаннями, що стосуються журналу «Бізнес-етика та лідерство»:
Головний редактор (Тетяна Васильєва): bel_editor.armg@ssu.edu.ua
Відповідальний редактор: bel_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

За всіма питаннями, що стосуються журналу «Соціо-економічні виклики»:
Головний редактор (Ольга Кузьменко): sec_editor.armg@ssu.edu.ua
Відповідальний редактор: sec_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

За всіма питаннями, що стосуються журналу «Фінансові ринки, інституції та ризики»:
Головний редактор (Сергій Лєонов): fmir_editor.armg@ssu.edu.ua
Відповідальний редактор: fmir_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

Веб-сайт: http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/