Політика журналів

  • Додаткові послуги
  • Архівування
  • Ліцензування
  • Реклама
  • Авторські права
  • Внесення виправлень та коректив

Тематична підбірка

Якщо у авторів або читачів журналів «Бізнес-етика та лідерство», «Соціо-економічні виклики» та «Фінансові ринки, інституції та ризики» виникає потреба у оформленні підбірки статей за будь-яким критерієм (певна тема, автор чи група авторів, автори з певної країни, регіону, університету чи установи тощо), опублікованих у різних номерах журналів, то такий збірник можна замовити під конкретний запит.

Замовлення може бути оформлене як на підготовку електронної версії такого тематичного збірника (підбірки статей), так і на друкованої. При підготовці друкованої версії збірника кількість статей узгоджується додатково з урахуванням технічних можливостей друкарні.

Для замовлення друкованого чи електронного збірника, будь ласка, надішліть електронного листа на адресу head_armgpublishing@ssu.edu.ua

Ціна підготовки такого тематичного збірника (підбірки статей) під конкретний запит узгоджується окремо.

Автори можуть ділитися своїми дослідженнями різними способами.

Препринти (авторська версія статті перед поданням до журнала для експертної оцінки, яка не була відредагована або набрана). Автори можуть розмістити подану версію рукопису на своєму персональному веб-сайті, в інституційному репозитарії або предметному репозитарії, такому як arXiv, RePEc, Research Gate та ін.

Прийнята версія автора (версія після процесу реорганізації, який слідує після процесу рецензування, але передує остаточній публікації версії). Автори можуть опублікувати Прийняту версію автора на своєму персональному веб-сайті, в блогах або в інституційному репозитарії, приватно зі студентами чи колегами для особистого користування.

Остаточна версія статті (фіксована версія опублікованої статті). Опублікована стаття може бути використана для власних навчальних цілей або для індивідуального представлення колегам, за умови, що стаття не буде використана для комерційних цілей, через комерційні платформи, якщо автор обрав ліцензію CC-BY, або платформа має договір з нами.

Під час поширення або повторного використання статті, будь-ласка, надайте посилання на відповідне DOI для опублікованої версії статті журналу.

Усі статті з відкритим доступом будуть негайно доступні для читання та завантаження на нашому сайті. Вони можуть бути повторно використані різними способами, що визначено ліцензією користувача. Якщо автори обрали публікацію з відкритим доступом у наших журналах, авторське право залишається з ними.

Ми надаємо авторам ліцензію CC BY. Це дозволяє використовувати, розповсюджувати та відтворювати статті у будь-якому середовищі, за умови належного цитування оригінальної роботи. Ліцензія CC BY дозволяє комерційне та некомерційне повторне використання.

Медійна реклама покращує представлення продуктів та послуг серед фахівців у вашій галузі. Ми пропонуємо різноманітні журнали з цілеспрямованою аудиторією. Зв’яжіться з нами, щоб дізнатися про тарифи на рекламу, преміум-розміщенням та спектр послуг, які ми можемо запропонувати.

Для отримання інформацїі щодо тарифів на рекламу та медіа-пакетів для журналів, опублікованих у нас, будь ласка, звертайтеся за адресою: head_armgpublishing@ssu.edu.ua

Статті, подані до журналу, не повинні були публікуватися раніше у їх теперішньому формі або розглядатися для публікації в іншому журналі. Автори, що подають статті для публікації, гарантують, що робота не є порушенням авторських прав, і гарантує це видавцеві шляхом підписання Авторської згоди. Для полегшення розповсюдження та забезпечення належної політики використання, статті та інші роботи стають юридичним правом видавця, якщо не передбачено іншого.

Неправомірні дії науковця

Ми дуже серйозно ставимося до питань наукової помилки, порушення авторських прав, плагіату та інших порушень передового досвіду публікацій. Ми зосереджені на захисті прав наших авторів та прагнемо захистити репутацію журналу від зловживань. Подані статті будуть перевірені на плагіат за допомогою програми Unicheck.

Виправлення

Авторські виправлення є засобом виправлення помилок у результаті пропуску (наприклад, імен авторів або цитат) та помилок наукового характеру, які не змінюють основних загальних результатів чи висновків опублікованої статті. Авторські виправлення включають виправлення типографічних помилок, що виникають під час процесу набору, суттєвих змін у змісті, наприклад, нові результати, виправлені значення та зміни назви та авторства не дозволяються без затвердження виконавчого редактора. Перевірена коректура може бути відправлена автору вдруге лише у випадку численних помилок або виправлень.

Автор не може вносити будь-які виправлення до статті після остаточної публікації на веб-сторінці журналу. Кожна окрема ситуація повинна бути обговорена із головним редактором журналу.

Відкликання

Статті можуть бути вилучені, відкликані, видалені або замінені після публікації, якщо вони містять суттєві помилки, які не можуть бути виправлені шляхом опублікування помилки або виправлення, або у разі виникнення етичних порушень, які з’являються після публікації.

У разі відкликання статті, ми дотримуємося Рекомендацій Комітету з публіцистичної етики щодо відкликання статті.

Скарги

Автори мають право формулювати скарги до видавців, редакторів, рецензентів та інших членів редакції журналів, якщо вони знають про редакційне правопорушення, порушення авторських прав, публікацію без згоди чи інший вид порушення. Скарги повинні бути направлені безпосередньо видавцеві або головному редактору відповідного журналу.