Стрес-тестування та елементи консолідованого нагляду як ключові інструменти ризик-орієнтованого моніторингу діяльності банків

fmir_212_303 Зміст
37-46

Завантажити: Перегляди: Завантаження: