Політика запобігання плагіату

Редакційна колегія журналу “Фінансові ринки, інституції та ризики” прагне захистити репутацію журналів від зловживань та наукових помилок.

Наукова помилка є порушенням стандартів наукової та етичної поведінки під час проведення наукових досліджень.

Основними видами наукової помилки є: підробка, фальсифікація та плагіат.

Підробка − це вигадування результатів та їх оприлюднення. Також формою підробки є посилання, які з’являються в тексті, але фактично є фальшивими.

Фальсифікація полягає в маніпуляції дослідницькими матеріалами, обладнанням чи процесами, а також в зміні чи видаленні даних або результатів, неточному відображенні в статті результатів дослідження.

Плагіат − це привласнення ідей, процесів, результатів або слів іншої людини без відповідного визнання авторства. Однією з форм плагіату є присвоєння ідей та результатів інших дослідників, а також їх публікація з посиланням, що автор виконував роботу, в результаті якої були отримані дані.

Плагіат-фабрикація – це перенесення непов’язаних даних зі стороннього видання і відтворення їх без змін в новій публікації.

Самоплагіат − це багаторазове опублікування того самого матеріалу з різними назвами та / або в різних журналах.

Рукописи не мають містити плагіату. Редакційна колегія відхилить рукописи, якщо вони містять будь-яку форму плагіату – навмисний та / або випадковий плагіат. Самоплагіат також є неприйнятним.

Наявність плагіату в статті свідчить про неетичність та непрофесійність автора (співавторів) і, ймовірно, призведе до підривання репутації автора (співавторів) та видавця.

Перед відправленням поданої статті на рецензування редактор перевіряє подані матеріали на оригінальність, використовуючи програмні продукти Unicheck та StrikePlagiarism для виявлення плагіату.

Якщо редакційна колегія виявила, що стаття є плагіатом іншої роботи або містить матеріали авторського права третьої сторони без дозволу або недостатнього визнання авторства, або якщо оспорюється авторство статті, то редакційна колегія залишає за собою право вживати заходів, включаючи (але не обмежуючись) наступні: викриття помилок або виправлення; вирішення питання з керівником організації, де працює автор (співавтори); вжиття відповідних судових заходів.